MR

Een Medezeggenschapsraad (MR) heeft het recht mee te denken, te adviseren en soms ook te beslissen over allerlei schoolse zaken. De MR van onze school bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. Zij vertegenwoordigen de overige ouders en medewerkers van de school. De vergaderingen van de MR zijn openbaar en de directeur neemt daaraan deel als adviserend lid.

Daarnaast is er een Gezamenlijke Medezeggenschapsraad (GMR) van alle scholen van ons bovenschools bestuur StisamO. Hieraan nemen een ouder en een leerkracht van onze school deel.

Klik hier voor de MR-in-een-notendop.

Notulen

28-06-2018
17-05-2018
05-04-2018
21-02-2018
18-01-2018


Samenstelling MR 2015-2016

Maaike Bergmans Voorzitter (ouder)
Mieke Arnts Penningmeester (ouder)
Marcel Hendriks Lid (ouder)
Rob Penning de Vries  (leerkracht)
Tanja van Veenendaal / Jonna Janssen Lid (leerkracht)
Barbara Hoppenbrouwers Lid (leerkracht)


deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl