MR

Een Medezeggenschapsraad (MR) heeft het recht mee te denken, te adviseren en soms ook te beslissen over allerlei schoolse zaken. De MR van onze school bestaat uit drie ouders en drie leerkrachten. Zij vertegenwoordigen de overige ouders en medewerkers van de school. De vergaderingen van de MR zijn openbaar en de directeur neemt daaraan deel als adviserend lid.

Daarnaast is er een Gezamenlijke Medezeggenschapsraad (GMR) van alle scholen van ons bovenschools bestuur StisamO. Hieraan nemen een ouder en een leerkracht van onze school deel.

Klik hier voor de MR-in-een-notendop.

Notulen

01-06-2017
26-06-2017
12-10-2017
23-11-17
18-01-18
21-02-18
05-04-18

Samenstelling MR 2015-2016

Bouke Goedhart Voorzitter(ouder)
Mieke Arnts Penningmeester (ouder)
Sylvia Meewis Lid (ouder)
Anja Bos Secretaris (leerkracht)
Jonna Janssen Lid (leerkracht)
Barbara Hoppenbrouwers Lid (leerkracht)


deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl