Informatievoorziening

Informatievoorziening

Ouders worden regelmatig over hun kinderen geïnformeerd. Ook ouders die gescheiden zijn en niet het wettelijk gezag hebben over hun kind, hebben recht op deze informatie. De hoofdregel is dat de leerkracht standaard de ouder met het wettelijk gezag informeert over het kind. De ouder zonder wettelijk gezag krijgt deze informatie alleen op eigen verzoek. Hierop wordt een uitzondering gemaakt als de situatie in strijd is met het belang van het kind.

Ouders worden op verschillende manieren geïnformeerd.

Algemene informatieavond
Aan het begin van het schooljaar heeft iedere groep een algemene informatieavond. Op deze avond stelt de leerkracht zich voor en krijgen ouders algemene informatie over de school en meer specifieke informatie over het komende leerjaar.

Huisbezoek
Nieuwe kleuters krijgen eenmalig een huisbezoek van hun leerkracht, zodat deze weet waar het kind woont en speelt. Zodra het kind naar school gaat, maakt de leerkracht een afspraak. Kinderen vinden het meestal geweldig als hun leerkracht op visite komt.

Incidentele gesprekken tussen ouders en leerkracht
Het komt voor dat de leerkracht ouders uitnodigt voor een gesprek, bijvoorbeeld een intakegesprek bij nieuwe leerlingen of een gesprek om bepaalde zaken rondom een kind af te stemmen. Ouders kunnen na schooltijd ook altijd een afspraak maken met de leerkracht om iets te bespreken.

10-minuten gesprekken
Twee keer per jaar organiseren de leerkrachten voor de ouders individuele 10-minuten gesprekken. Deze gesprekken vinden plaats in oktober/november en in maart/april. De leerkrachten stellen ouders op de hoogte van de laatste vorderingen en toetsuitslagen van hun kind(eren).

Rapporten
Leerlingen krijgen twee keer per jaar een rapport. Het eerste rapport verschijnt eind januari, het tweede vlak voor de zomervakantie.

Nieuwsbrief ‘De Schoenendoos’
Elke vrijdag krijgen de ouders/verzorgers per mail de nieuwsbrief 'De Schoenendoos', welke ook terug is te vinden op onze website. In deze, door ouders gemaakte nieuwsbrief staan activiteiten, mededelingen, oproepjes, verjaardagen van de kinderen, een overzicht van de nieuwkomers en foto’s. Kinderen kunnen zelf ook stukjes aanleveren: www.deschoenendoos@stapvoorstapelst.nl.

De website
Op onze website, www.stapvoorstapelst.nl, is actuele informatie over onze school te vinden, zoals de schoolgids, schoolkalender, protocollen, nieuwsbrief, het schoolontwikkelingsplan (SOP), aanmeldingsprocedure en foto’s.
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl