Hoofdluis

Na iedere schoolvakantie controleert een groep vrijwillige ouders alle kinderen op hoofdluis. Als er luizen en/of neten worden gevonden in de groep van uw kind, dan krijgt uw kind een informatiebrief (luizenbrief.doc) mee naar huis. Na twee weken vindt er een nogmaals een controle plaats. We adviseren daarnaast kinderen ook thuis regelmatig te controleren en contact op te nemen met de leerkracht als hoofdluis wordt gevonden. We kunnen dan de andere ouders waarschuwen, zodat uitbreiding wellicht kan worden voorkomen. De JGD raadt aan ter bestrijding van hoofdluis de kammethode te gebruiken.

Mocht uw kind luizen en/of neten hebben geef dit dan altijd door aan de leerkracht.

De coördinator van de ouderwerkgroep is Diane Radstake. Haar contactgegevens zijn bij Hans Veerbeek en/of directie op te vragen. De contactpersoon vanuit het team is Hans Veerbeek.

Voor meer informatie: www.landelijksteunpunthoofdluis.nl
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl