AC

Wat doet de activiteitencommissie? 

Gedurende het schooljaar organiseert en regelt de Activiteitencommissie verschillende zaken. 

  • Versieren van de ingangen tijdens de Kinderboekenweek
  • Het Sinterklaasfeest
  • Kerstversiering
  • Het voorjaarsfeest
  • De versnapering tijdens de sportdag
  • Lekkere paaseitjes met Pasen
  • Afscheid van groep 8 waarvoor hapjes en drankjes geregeld worden en het afscheidscadeau
  • Excursies die de groepen maken (behalve het schoolreisje)

Wat vragen wij van u?

Om dit alles te kunnen realiseren is er een (vrijwillige) ouderbijdrage. Voor schooljaar 2017/2018 is deze vastgesteld op €15,00 per kind. Deze bijdrage kan in principe gedurende het hele jaar betaald worden, maar het liefst aan het begin van het schooljaar, zodat we dan ook vast kunnen stellen wat de mogelijkheden zijn voor dat jaar.

Girorekeningnummer NL44 INGB 0004 0421 88 BIC INGBNL2A
t.n.v. Activiteitencommissie OBS Stap voor Stap Elst
Vergeet niet om duidelijk de naam, achternaam en groep van uw kind(eren) te vermelden!

Nieuwe leden zijn altijd welkom. Mocht u geïnteresseerd zijn, neem dan contact op middels een mail naar:

svsactiviteitencommissie@gmail.com

Samenstelling

Annemarie Hessels - Voorzitter (ouder)
Jörgen Kempkes - Penningmeester (ouder)
Heiltje van de Waterlaat (ouder)
Anke Vinke (ouder)
Dionne Jansen (ouder)
Laurens Schutgens (ouder)
Marjolein Rietman (ouder)
Evelien Tielen (ouder)
Hans Veerbeek (coödinator/leerkracht)

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl