Samenwerkingsverband

Stap voor Stap maak deel uit van het samenwerkingsverband PassendWijs.

PassendWijs bestaat uit besturen en scholen voor primair en speciaal onderwijs uit de gemeenten Overbetuwe, Arnhem, Lingewaard, Rozendaal, Rheden en Renkum. Hierin zijn scholen voor regulier (incl. speciaal) basisonderwijs (sbo) en speciaal onderwijs in de clusters 3 en 4 vertegenwoordigd.Met de invoering van Passend Onderwijs op 1 augustus 2014 krijgen scholen in Nederland zorgplicht en daarmee de verantwoordelijkheid om alle leerlingen een passende onderwijsplek te bieden. Het doel van deze zorgplicht is dat geen enkele leerling meer tussen de wal en het schip valt.


Meer informatie kunt u vinden op:

http://www.swv-passendwijs.nl/


deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl