Brede School

Stap voor Stap is onderdeel van Brede school 'De Kruisakkers'. Deze samenwerking met verschillende instanties heeft als doel de ontwikkelingskansen van onze kinderen te vergroten, de sociale infrastructuur te verbeteren en de sociale controle en veiligheid in de wijk te versterken.

Wij denken dit te bereiken door onze activiteiten zo veel mogelijk op elkaar af te stemmen en daar waar het kan te combineren. Verder willen we anticiperen op de vragen en behoeften die in de wijk leven.

De partners van de Brede school De Kruisakkers zijn:

  • Basisscholen OBS Stap voor Stap en CBS De Ark
  • Peuterspeelzaal De Rakkertjes
  • BSO DE Elmobende en Dagopvang Kiekeboe van Skar
  • Logopediepraktijk Overbetuwe
  • Sportzaal De Kruisakkers

De Kruisakkers

Kunstwerk

Vroeger was de plek waar nu de Brede school De Kruisakkers staat een plaats waar eten aan de armen werd verdeeld. De verschillende wegen kruisten elkaar hier.

Het kunstwerk is een korenaar. Het verbeeldt het eten dat verdeeld werd. Op de paddenstoelen die er bij staan, staan alle deelnemers van de bredeschool vermeld. De paddenstoelen staan symbool voor de kruisende wegen.


deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl