Bestuur

Stap voor Stap is onderdeel van de Stichting Samenwerkingsbestuur openbaar en katholiek onderwijs Overbetuwe (StisamO). StisamO is verantwoordelijk voor zeven basisscholen in de gemeente Overbetuwe. Zes scholen hebben een openbaar karakter, één school heeft een katholieke identiteit. De scholen tellen samen ongeveer 1.300 leerlingen en 120 medewerkers.

StisamO streeft ernaar dat kinderen zich binnen een veilige omgeving kunnen ontwikkelen tot evenwichtige, zelfstandige mensen in onze samenleving. Een goede balans tussen cognitieve, sociaal emotionele en creatieve ontwikkeling is daarbij van belang. Het individuele kind is hierbij steeds het vertrekpunt. Binnen StisamO wordt gewerkt volgens een aantal kernwaarden, waarvan de belangrijkste ‘verbindend en betrokken’, ‘open en integer’, ‘ontwikkelend en innovatief’ en ‘inspirerend en uitdagend’ zijn. Meer informatie over StisamO en de aangesloten scholen is te vinden op www.stisamo.nl

StisamO

Hoenderik 9, 6662 VM Postbus 210
6660 AE Elst

T 0481 – 353 715
www.stisamo.nl
info@stisamo.nl
Algemeen directeur: Yvonne Smits

De toekomst is van jou!

Kern van de gemeenschappelijke visie is als volgt:

StisamO-scholen zijn kindgericht
StisamO-scholen zijn maatschappijgericht
StisamO-scholen werken opbrengstgericht
StisamO-scholen zijn toekomstgericht

Stafbureau

De dagelijkse leiding van StisamO is in handen van de voorzitter van het college van bestuur, mw. Y. Smits. Zij wordt ondersteund door een kleine staf. Het stafbureau is gevestigd aan de Kruisakkers 1a te Elst. Voor onderwijsinhoudelijke vragen, aanmelden van leerlingen, aanvragen van een schoolgids e.d. kunt u rechtstreeks contact opnemen met de school van uw keuze. Voor algemene vragen kunt u terecht bij het stafbureau van StisamO.

Informatie over de bereikbaarheid van het stafbureau.

bezoekadres: Hoenderik 9, 6662 VM Elst

postadres: Postbus 210, 6660 AE Elst

tel. : 0481-353715

Het stafbureau is bereikbaar op maandag t/m donderdag van 09.00 - 15.00 uur en op vrijdagochtend van 09.00 - 12.00 uur.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl