Algemeen

Openbare basisschool Stap voor Stap is gelegen aan De Kruisakkers in Elst-Zuid. Op onze school zitten ongeveer 250 leerlingen, deze zijn verdeeld over 10 groepen.

De school maakt deel uit van de brede school De Kruisakkers en is een van de 6 scholen van stichting StisamO.

Op onze school willen we zoveel mogelijk aansluiten bij de ontwikkeling van een leerling. Dat doen we door ons onderwijs als volgt te organiseren:

Onderbouw. Om nog beter in te spelen op de ontwikkeling van jonge kinderen, werken de groepen 1 t/m 4 met ‘onderwijs in stappen’. De leerstof is verdeeld in halve jaren. Elk half jaar heet een 'Stap'. Ons 'stappenonderwijs' kenmerkt zich door een combinatie van stappen in 1 groep. Elke stap bestaat uit 20 weken onderwijs en heeft eigen leerlijnen en doelen. Kijk voor informatie in de menubalk onder "Ons Onderwijs" bij "Onderwijs in stappen".

Bovenbouw.Vanaf groep 5 wordt er gewerkt in homogene groepen. Dit doen we omdat dan het sociale aspect 'bij een groep horen' voor kinderen belangrijk is. Natuurlijk blijven we ook daar aansluiten bij de ontwikkeling van de leerling. Dit doen we o.a. door het directe instructie model te gebruiken.

Wat vinden wij belangrijk

Stap voor Stap is een openbare basisschool. De school wil een afspiegeling zijn van de multiculturele samenleving. We vinden het belangrijk dat kinderen interesse ontwikkelen in het anders zijn dan de ander en dat ze de gangbare normen en waarden aanleren. Dit is geïntegreerd in ons totale onderwijs. Daarbij hoort een pedagogische aanpak die problemen met en tussen kinderen zoveel mogelijk moet voorkomen en hen leert ruzies en conflicten op te lossen. We doen niet alleen ons uiterste best ervoor te zorgen dat kinderen zich veilig voelen, maar dat ze zich ook letterlijk in een veilige omgeving bevinden. Zo is er veel aandacht voor de veiligheid van ons gebouw, de speeltoestellen en de leermaterialen. Kortom: Stap voor Stap is een fijne, veilige school, waar iedereen van harte welkom is, ongeacht achtergrond of geloofsovertuiging.

Stap voor Stap vindt het belangrijk dat kinderen tijdens de basisschoolperiode breed worden gevormd: verstandelijk, creatief en sociaal-emotioneel. Dit is terug te zien in ons aanbod van vakken en de manier waarop we werken.
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl