Resultaten

Voor het toetsen van de resultaten maken we gebruik van landelijk genormeerde toetsen van het Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling (Cito).

We hanteren het Leerlingvolgsysteem (LVS) ‘Parnassys’ voor de vakken en de methodes.

Voor lezen, spelling en rekenen doen we dit volgens de handelingsgericht werken-cyclus (HGW). Hierdoor kunnen we de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van alle kinderen verbeteren. De zorg is op groepsniveau en individueel niveau goed te regelen.

De resultaten van de toetsen en observaties worden op kind-, groeps- en schoolniveau bekeken.

In groep 8 maken de leerlingen een eindtoets voor het basisonderwijs. Deze toets wordt gebruikt als controlemiddel van ons schooladvies. De inzichten van de leerkracht van groep 8 en leerkrachten van voorgaande jaren, spelen een rol bij de schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs. We houden niet alleen bij naar welke scholen voor voortgezet onderwijs onze kinderen gaan, maar we zorgen ook voor een mondelinge en schriftelijke overdracht ( een ‘warme overdracht’) met de nieuwe school voor Voortgezet Onderwijs.

Omdat de ontwikkeling van een kind niet alleen in cijfers is uit te drukken, maken we ook gebruik van een observatiesysteem voor de sociale ontwikkeling van leerlingen ‘ZIEN’.

Hoe doen wij het als school, vergeleken met het landelijk gemiddelde?

De gemiddelde score van onze leerlingen ligt boven het landelijk gemiddelde. Hieronder staat een overzicht van het uitstroomniveau van onze leerlingen van de afgelopen vier jaar.
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl