21e eeuws leren

Eén van de doelen van onze school is het vormgeven van het 21ste eeuws leren.

De manier waarop we samen werken en leven is enorm veranderd. Hiervoor hebben we andere of nieuwe competenties nodig, We moeten de kinderen nu leren om zo optimaal mogelijk voorbereid te zijn op de samenleving in de 21ste eeuw. Naast taal en rekenen en de zaakvakken zijn vaardigheden van belang. Kinderen hebben belang bij het hebben van een betrokken, ondernemede en nieuwsgierige houding. Daarnaast moeten de kinderen beschikken over een aantal vaardigheden, deze 21ste eeuws vaardigheden zijn (www.kennisnet.nl):

  1. Samenwerken
  2. Creativiteit
  3. Mediawijsheid
  4. Communiceren
  5. Probleemoplossend vermogen
  6. Kritisch denken
  7. Sociale en culturele vaardigheden

In de praktijk

Op bestuursniveau (StisamO) worden er leerlijnen gemaakt. Per school kunnen nuances aangebracht worden, maar deze zullen echter nimmer iets afdoen aan de vastgestelde StisamO-einddoelen. De leerlijn infomatie-vaardigheden is de eerste leerlijn die klaar. Op schoolniveau is beschreven “wat zie je in school en in de klas”. De leerlijn is niet aan een leerjaar gekoppeld omdat ieder kind zich anders ontwikkelt en op een ander niveau zit. Het streven is om alle kinderen, op alle onderdelen, eind groep 8 op het niveau van expert te hebben. Meer informatie: leerlijn-informatievaardigheden-informatie-ouders.

De invulling van de leerlijn is niet van de ene op de andere dag klaar. Het is een continu proces waar we met zijn allen mee bezig zijn. Kinderen moeten eerst een aantal basisvaardigheden beheersen (denk aan het beheersen van Word, juist gebruik van een zoekmachine, ervaring met het vragenstellen, etc) voordat ze binnen de leerlijn aan de slag kunnen. De school moet de kansen zien en gaan benutten om de vaardigheden in te zetten. En dat betekent dat er een doorgaande leerlijn moet zijn op bepaalde onderdelen. U kunt dan b.v. denken aan ‘zich zelf kunnen presenteren’. Dit begint al bij de kleuters met de verteldoos en groeit uit naar een ware presentatie met hulpmiddelen in de bovenbouw. Het is een proces dat we steeds moeten evalueren en bijstellen om het straks te kunnen borgen.

Na de leerlijn “Informatievaardigheden” (kritisch denken), wordt er dit jaar op StisamO-niveau gewerkt aan de leerlijn “Samenwerken”.

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl