Schooltijden

  Onderbouw    Bovenbouw
 Maandag   08.30 -11.45   08.30 -11.45
   13.00 -15.00   12.45 -15.00
 Dinsdag  08.30 -11.45   08.30 -11.45
   13.00 -15.00   12.45 -15.00
 Woensdag  08.30 -12.15
  08.30 -12.15
   vrij    vrij
 Donderdag  08.30 -11.45   08.30 -11.45
   13.00 -15.00   12.45 -15.00
 Vrijdag  8.30 - 11.45   08.30 -11.45
   vrij   12.45 -15.00
Wanneer uw kind om een bepaalde reden niet of niet op tijd op school kan komen, laat dit dan alstublieft even weten. Bellen: graag voor schooltijd 0481-373627

Ouders in de klas

Wij willen graag op tijd beginnen met het programma en na 8.30 en 13.00 uur geen "brengende" ouders meer in de klas hebben. Dit, om een zo rustig mogelijke start te maken.

Heeft u vragen dan kunt u met de leerkracht overleggen of daar na schooltijd gelegenheid voor is.

Spelen op het plein

Vanaf stap 6 hebben de kinderen een kwartier ochtendpauze. In die pauze wordt er door meerdere leerkrachten toezicht gehouden.

De kinderen t/m stap 9 kunnen ’s morgens en ’s middags voor schooltijd 10 tot 15 minuten voor aanvang van de lessen naar hun lokaal gaan. De bovenbouwleerlingen mogen vanaf 8.15 uur en 12.30 uur op het plein spelen. Er is dan toezicht. De kinderen worden na de bel door hun leerkracht opgehaald.
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl